Asumisen seminaarista uusia ideoita asuntotuotannon kehittämiseen – Asunto-osuuskunta kiinnostaa Nivalassa

Asumisen uusia tuulia pohtimassa kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski, Vuokrakodit Oy:n toimitusjohtaja Simo Hautamäki, ARAn kehittämispäällikkö Marianne Jauhola ja toimialajohtaja Sami Miettinen FCG Konsultoinnista.

Asumisen seminaari kokosi paikallisia ja valtakunnallisia alan toimijoita torstaina Teknologiakeskus Nitekiin pohtimaan asumisen nykyisiä ja tulevia haasteita.

Esillä oli asuminen kunnan kriittisenä menestystekijänä, Nivalan Vuokrakodit Oy:n asuntotilanne, erityisryhmien asumisratkaisut ja asuntorahoitus.

-Tavoitteena on saada uusia ajatuksia muualla koetuista hyvistä käytännöistä, joita voimme viedä jatkossa eteenpäin, totesi tilaisuuden avannut kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu.

Nivalan Vuokrakodit Oy:llä on 345 rivitalohuoneistoa. Kiinteistöjen keski-ikä on 30 vuotta. Asuntokannan uudistamiseen on toimitusjohtaja Simo Hautamäen mukaan suuri tarve.

-Kaikki 1970-luvulla rakennetut huoneistot on peruskorjattu, ja peruskuntoarviot on tehty 2000-luvulla, mutta kiinteistöt ovat vanhoja. Asunnon hakijoiden vaatimustaso asunnolta on kasvanut eikä pienten asuntojen tarjonta kohtaa kysyntää.

Vuokrakodit Oy:n ensimmäisen kerrostalon rakentaminen käynnistyy ydinkeskustassa Kyntäjäntiellä ensi vuonna. Neljään kerrokseen valmistuu 28 asuntoa: yksiöitä, kaksioita ja kolmioita, joiden odotetaan kiinnostavan niin opiskelijoita, työssäkäyviä, eläkeläisiä kuin paluumuuttajiakin. Uutta on myös kuituliittymä, joka vedetään kaikkiin Vuokrakodit Oy:n asuntoihin.

Kuntalaiset mukaan jo suunnitteluun

Toimialajohtaja Sami Miettinen FCG Konsultoinnista kertoi Vihdin kunnan onnistuneesta asuinalueen rakentamisesta, jossa perinteinen rakentamisen malli väistyi uusien suunnitelmien myötä.

– Selvitimme kuntaan ja kunnasta muuttajien lähtökohdat. Kartoitimme asumiseen ja elinympäristöön liittyvät toiveet. Rupesimme rakentamaan hyvälle paikalle kaupunkimaista pientalojen omakotialuetta.

Pienellä tonttikoolla hinta saatiin alas, ja kuntalaiset otettiin mukaan kaavan suunnitteluun alusta lähtien.

– Pidimme asukastapahtumia, kuntalaisiltoja ja kadut nimettiin nimikilpailulla. Annoimme asukkaille vapautta toimia, mietimme ratkaisuja yhdessä, huomioimme erilaiset arvot ja loimme tiettyä identiteettiä alueelle. Kaikissa vaiheissa vastasimme toiveisiin nopeasti.

– Tämä toimi. Asuinalueesta tuli kiinnostava. Ensi kesänä alueella on kotinäyttely ja sitä kautta nostamme Vihdin imagoa ja uudenlaista asumista.

Mikä asukkaita kiinnostaa?

Miettinen kannusti kysymään kuntalaisilta ja potentiaalisilta uusilta asukkailta, mitä asioita he arvostavat asuinpaikan valinnassa?

– Nivalan elinvoimatekijät liittyvät opiskeluun, ikääntyneiden erityisryhmien asuntojen kysyntään, vahvaan teollisuuteen ja työvoiman tarpeeseen. Vihdissä muutettiin tietoisesti ajatustapaa. Voisiko ajatella, että Nivalassakin tarve on moninainen ja sitä pitäisi miettiä segmentti kerrallaan.

Sitouttaminen, osallistaminen ja me-henki on Miettisen mukaan paikkakuntaan juurtumisessa keskeistä.

– Ei riitä, että ihmisellä on katto pään päällä. Asukkaat haluavat laatua. Hyvä paikkakunnan ilmapiiri on vahva vetovoimatekijä. Ekologisuuteen ja älykkäisiin ratkaisuihin liittyvät asiat ovat nousussa. Teillä on mahtavat vapaa-ajanviettomahdollisuudet, Miettinen kehui.

Asumisen ratkaisut kiinnostavat myös PPKY Kalliossa. Seminaarissa olivat mukana kuntayhtymän johtaja Johanna Patanen, palvelujohtaja Reetta Hjelm ja hyvinvointipalvelujohtaja Pirjo Matikainen.

Asunto-osuuskunta uusi vaihtoehto

Asuntojen rakentamis- ja kehittämiskeskus ARAsta kehittämispäällikkö Marianne Jauhola esitteli asunto-osuuskunnan ratkaisuja.

– Asunto-osuuskunta sijoittuu vuokra-asuntojen ja omistusasuntojen välimaastoon. Yhteisöllisestä kerrostalosta voi lunastaa oman asunnon. Tämä vastaa erityisesti lapsiperheiden, yksinäisten, nuorten ja senioreiden tarpeisiin, Jauhola kertoi.

Simo Hautamäen mukaan Nivalassa on tilausta asunto-osuuskunnalle ja tätä tullaan kysymään lähiaikoina paikkakunnan asukkailta.

– Asukaslähtöinen ajattelu kiinnostaa. Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa asumiskustannuksiin jo suunnitteluvaiheessa. Asunto-osuuskunnassa asunnon saa varsin maltillisella summalla eikä isoa henkilökohtaista asuntolainaa tarvita.

ARAn erityisasiantuntija Saara Nyyssölän teemana oli asuntojen rahoitus ja erityisryhmien asuminen.

ARA kohdentaa osuuskunta-asumisen kokeiluhankkeille avustuksia, joita voi hakea asukaslähtöisten asunto-osuuskuntien perustamisen suunnittelu- ja valmistelukustannuksiin.

– ARA kannustaa uudenlaisiin ja monipuolisiin erityisryhmien asumisratkaisuihin. Ne tulisi järjestää mahdollisuuksien mukaan tavallisessa asuinympäristössä. Tämä haastaa palvelujen tuottajat kehittämään uusia palvelumuotoja.

Työryhmä ideoimaan uusia avauksia

Seminaarissa tuli esille monia ideoita asumisratkaisujen kehittämiseksi, kuten uuden maaseutumaisen pientaloalueen rakentaminen.

– Asunto-osuuskunta kiinnostaa. Samoin tehostetun asumisen mahdollisuudet ja opiskelija-asumisen kehittämien on myös erittäin tärkeää. Miten näitä viedään Nivalassa eteenpäin? Tonttialueiden markkinointia pitää miettiä, miten potentiaaliset rakentajat sitoutetaan hankkeeseen mukaan, Karikumpu totesi.

Nivalan kaupungin Vuokrakodit Oy:n kanssa yhteistyössä järjestämä seminaari saa jatkoa. Työryhmä ryhtyy miettimään uusia asumisratkaisuja eri kohderyhmät huomioiden ja kartuttamaan rahoitusmahdollisuuksia.

Teksti ja kuvat Elisa Kujala