TIEDOTE VALOKUITUTÖIDEN VALMISTUMISESTA

HYVÄT ASUKKAAT,

Olemme saaneet valokuitutyöt valmiiksi seuraavissa taloyhtiöissä; Kuokkatie 2, Kydöntie 16 ja 18,
Koivutie 4, Peltopuhto 10 ja Annalanpuhto 4 (valmistuu lähipäivinä, muista kohteista tiedotetaan
töiden edetessä). Tämä tarkoittaa sitä, että näissä kohteissa voi asukkaat ottaa vapaasti
valokuituyhteyden käyttöönsä. Tässä tiedotteessa on listattuna muutamia ohjeita aiheeseen liittyen.
Valokuitu tuodaan lähes kaikkiin huoneistoihin ja niihin asennetaan tarvittavat kuitupäätelaitteet, jotka
asukas saa ottaa vapaaehtoisesti käyttöönsä. Asukkaalta ei peritä erikseen kuukausimaksua
kuituyhteydestä, vaan valokuitu tulee sisältymään vuokraan. Tällä pyrimme lisäämään
asukasviihtyvyyttä Vuokrakodeilla ja nykypäivän tarpeisiin vastaamista myös vuokra-asuntomarkkinoilla sekä tuomaan nopeat yhteydet mm. etätöitä tekeville. Kaikki päätelaitteet ja muut
laitehankinnat tulevat Vuokrakotien kautta, joten muuttojen yhteydessä niitä ei saa poistaa vaan ne
on jätettävä asuntoon.

Kaikissa asunnoissa on kuitupäätelaite samassa kohtaa olohuoneessa, joitain poikkeuksia lukuun
ottamatta. Kuokkatie 2:ssa päätelaite löytyy eteisen sähkötaulun kaapista. Päätelaitteeseen on lisätty
tarra, mistä löydät verkkosi salasanan, jonka avulla saat yhteyden käyttöösi. Saat yhteyden käyttöösi
joko langattomasti WLAN-yhteyden tai Ethernet-verkkokaapelin avulla. Päätelaite käynnistetään
liittämällä virtajohto ensin päätelaitteeseen ja tämän jälkeen pistorasiaan. Normaalitoiminnassa pitäisi
palaa: Status(virta: keltainen käynnistäessä, vihreä käynnissä), Uplink(kuituyhteys: vihreä),
Internet(Internetiin pääsy: vihreä) ja Wifi(vihreä).

Vikatilanteissa voitte olla suoraan yhteydessä Cinialle, jonka asiakastuki löytyy
osoitteesta https://kuituverkkotuki.cinia.fi/support/home, tai puhelimella +358
96829 6010 (arkisin klo 9-18 ja lauantaisin klo 12-16). Mikäli huomaatte että yhteys
ei riitä/toimi langattomana asunnossa, niin voitte olla myös minuun yhteydessä.
Lisäämme tarvittaessa vahvistinbokseja asuntoihin. Tämä voi tulla vastaan
isommissa asunnoissa.

Päätelaitteena meillä toimii Genexis Pure F500. Vuokrakotien valokuidun yhteyden maksiminopeus
on 100/100 Mbps. Päätelaitteen virtajohto kannattaa ottaa irti seinästä ukkosten aikana, mutta
kytkentäkuitua ei saa irrottaa seinästä tai laitteesta liittimiin kertyvän lian vuoksi. Valokuitu on
sähköä johtamatonta materiaalia, joten tämä ei aiheuta minkäänlaista vaaraa ukkosten aikana. Mikäli
heräsi jotakin kysymyksiä, niin voitte olla minuun suoraan yhteydessä. Mukavia hetkiä
valokuituyhteyden parissa!

Yhteistyöterveisin
Matti Rautakoski,
tekninen isännöitsijä
puh. 044 345 743