Asumissäännöt

Ulkoalueet

 • Kilpien ja mainosten sekä antennien kiinnitys on sallittu vain yhtiön luvalla. Omien aitauksien ja rakennelmien rakentaminen on kielletty. Aitaukset ja muut rakennelmat puretaan taloyhtiön toimesta ja laskun maksaa asukas.
 • Nurmikoita ja istutuksia ei saa vahingoittaa.
 • Ajoneuvojen (myös peräkärryt ja asuntovaunut) pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niitä varten varatuilla paikoilla. Nurmikoille, pihakäytäville tai jätesuojien edustalle pysäköiminen sekä ajaminen on ehdottomasti kielletty. Kaikki pihatiet ovat pelastusteitä eli esim. ambulanssin ja paloauton kulkua ei saa koskaan estää. Tavaroiden kuljetus autolla on sallittu, mikäli niiden kuljetus muutoin on ylivoimaista.
 • Autojen peseminen piha-alueella on kielletty.
 • Sisätiloista ei saa ottaa sähköä autojen lämmitykseen.
 • Lämmitystolppien luukut on pidettävä lukittuina eikä johtoja saa jättää niihin roikkumaan. Ylimääräiset roikat kerätään toimistolle.
 • Omia kukkapenkkejä, puita, pensaita tai viljelmiä ei saa tehdä rakennuksen piha-alueelle. Istutuksia voi olla kukkapurkeissa omalla laatoitetulla terassialueella. Taloyhtiö  hoitaa istutukset. Kuuntelemme asukkaiden toivomuksia.
 • Trampoliineja ja uima-altaita ei saa turvallisuussyistä pitää piha-alueilla.

Jätteet

 • Talousjätteet ja muut roskat on vietävä paketoituna jäteastioihin. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden itse huolehdittava. Muistathan lajitella jätteesi. Lisätietoja vestia.fi.

Varastot ja säilytys

 • Tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä noudatetaan paloturvallisuussäännöksiä. Yhteisiin varastoihin ei saa viedä käytöstä poistettuja tavaroita. Rikkinäiset tavarat (pulkat, pyörät, matot, pahvilaatikot yms.) viedään kaatopaikalle.
 • Yhteiset tilat eivät ole talousvarastoja, esim. renkaat ja huonekalut säilytetään omissa varastokopeissa, ei yhteisissä tiloissa.
 • Yhteisten tilojen ovet tulee aina pitää lukittuina.

Huoneistot

 • Huoneistoissa ja piha-alueella on vältettävä naapureiden häiritsemistä. Kello 22.00 – 07.00 välisenä aikana on naapureille annettava yörauha.
 • Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista, muista johtovaurioista ja rakenteesta johtuvista sisäpuolisista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle.
 • WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää ongelmajätteitä tai jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa viemärien tukkeutumisen tai vaurioitumisen.
 • Huoneistojen sisäänkäynnit ja terassit sekä omat varastot on pidettävä siisteinä.
 • Ovenavausmaksut maksetaan suoraan kiinteistönhoitajalle. Hinnat vahvistetaan vuosittain.
 • Huoneistoja ei saa omin päin remontoida, maalata, tapetoida, paneloida tms.
 • Huoneistossa ei saa tupakoida. Tupakoinnin aiheuttamien vahinkojen korjauskustannukset eivät ole normaalia kulumista ja kustannukset laskutetaan aina asukkaalta.

Kotieläimet

 • Huoneistojen ulkopuolella kotieläimet on pidettävä kytkettyinä, eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita. Lemmikkien ulkoiluttaminen kiinteistön alueella on ehdottomasti kielletty. Lemmikkien ulosteet tulee kerätä jäteastioihin. Ne eivät myöskään saa liata yhtiön rakennusta tai kiinteistön aluetta.
 • Omistaja huolehtii, ettei lemmikki häiritse naapureita haukunnallaan, ulvonnallaan, naukumalla tai muulla tavoin käyttäydy häiritsevästi.
Sääntöjen vastainen menettely voi aiheuttaa vuokrasopimuksen purkamisen. Talon asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän ystävänsä ja kaverinsa noudattavat näitä sääntöjä. Asukkaiden toivotaan kirjallisesti ilmoittavan isännöitsijälle havaitusta ilkivallasta tai asumissääntöjen rikkomisesta.